tampereen_sanomat
5.1.1875 nro 1 s.

– Wäärä raha. Pumpulitehtaan kauppapuotiin tuotiin wiime Antin markkinoilla wäärä sadan markan seteli, joka koitenkin kohta huomattiin, ja mies, Asikkalasta kotoisin, wedettiin lailliseen edeswastuuseen tästä. Merkillisen somasti oli tuo tehty, jotta ei juuri suurta eroitusta oikeasta rahasta ollut, paitsi neidon muotokuwassa, joka rahassa löytyy. Piirustus-oppi näkyi olewan suurena puutteena tekijässä, sillä laiwain mastotkin oliwat wäärät. Suurin tuntomerkki koitenkin lienee kaikissa wäärissä rahoissa se pieni kirjoitus joka kunkin rahan takana löytyy, nimittäin: ”Tämän Setelin wäärentäminen tahi mukaaminen, kuin myöskin semmoisen rahan kauppaaminen rangaistaan Marraskuun 2(14) päiwänä 1812 annetun Keisarillisen Asetuksen jälkeen”, joka kirjoitus löytyy suomeksi, ruotsiksi ja wenäjäksi. Tämä tässäkin teki suurimman epäselwyyden, sillä se oli ronkittu niin ja näin. Mahdotointa onkin kynällä tehdä niin pieniä ja kauniita kirjaimia, kuin ne painetut owat. Ottakoon jokainen siis tästä kirjoituksesta tarkan waarin, jos se on oikeilla painokirjaimilla, ettei wäärää rahaa saa. Tammikuussa tulee tämä asia toistamiseen tutkittawaksi raastuwan oikeudessa ja ehkä silloin päättyneekin. Asikkalan mies wäittää rahan saaneensa hewoiskaupassa tunnetulta Hollolan mieheltä, joka taas sanoi saaneensa sen hewoistorilla.