keski_suomi-2
8.1.1876 nro 1 sivu 3

– Hiippak. sanomia (Porwoon.) Waaliehdotuksen kirkkoherranwirkaa warten Asikkalassa on, siitä tehdyn walituksen johdosta, keis. senati muuttanut siten, että kappalainen Lammilla K. Wilén on siitä poistettu ja waaliin on pantu: 1) kirkkoherra Padasjoella G. Lindeqwist, 2) kirkkoherra Kuhmoniemellä K. E. Roos ja 3) kirkkoherra Köyliössä K. Th. K. Sumelius. – Waalisaarnat Asikkalassa owat määrätyt pidettäwäksi Helmikuun 20 ja 27 sekä Maaliskuun 26 p.

keski_suomi-3
22.4.1876 nro 16

– Kirkkoherran-waalissa Asikkalassa wiime maaliskuun 26 p. sai kirkkoherra Lindeqwist 422 1/2 ääntä, kirkkoherra Roos 2,365 ja kirkkoherra Sumelius 292.

keski_suomi-4
23.6.1876 nro 25 sivu 2

– Kirkkoherraksi Asikkalaan kuuluu sotaprowasti E. V. Petterson olewan nimitetty.