paijanne
17.5.1878 nro 39 sivu 2

Ilma on yhä ollut lämmintä, waikka suurien selkien jäät owat lähtöä tehneet. Päijänteestä ne jo lähtiwät toissapäiwänä siis 16–17 päiwää enemmin kuin wiime wuonna. Jo toissapäiwänä ”Haapakoski”, osaksi jäiden läwitse, saapui täältä Lahteen, josta taas ”Sunila” samana päiwänä saapui tänne. Wiime mainittu oli jo tänäpänä wiikko sitte Lahdesta lähtenyt ja silloin jo oli Wesijärwi ollut jäistä wapaa. – Myöskin ”Lahtis” ja ”Jämsä” owat jo säännölliset kulkunsa alkaneet. Eilen näkyi kesän kepeä sanansaattaja päästynen kaupungissa. Kesä on siis käsissä. Yhtä wielä kowin kaiwataan, nimittäin sadetta.