keski-suomi
19.6.1878 nro 49 sivu 2

– Kalkkisten kanawan ylimmäinen sulku on tämän kuun 8 p. puhjennut ja wesi syössyt sulkuportteja wastaan, jotka kuitenkin kaikeksi onneksi oliwat niin lujat, että esitiwät weden ja siten poistiwat sanomattoman suuret wahingot, mitkä olisiwat olleet seurauksena, jos wesi olisi päässyt murtamaan, ja särkemään kanawan. Seurauksena olisi ollut täydellinen weden paisumus Ruotsalaisen ja kymin wirran rannoilla sekä weden alentuminen Päijänteessä; olemme kuulleet sanottawan, että Päijänne olisi tullut sen kautta laskemaan noin 5 jalkaa.
Jywäskylästä olisi se tapaus myös lopettanut laiwakulun.

keski-suomi-2
17.8.1878 nro 66 sivu 1

– Taas onnettomuus Kalkkisten kanawassa. Meille on kerrottu, että kun wettä laskettiin ensi kerran kanawaan wikuutti se kanawan seinää. Kuinka suuri wahinko on, ei kertoja tietänyt, mutta warsinainen awaaminen tulee sen kautta ainakin wiipymään. – Päijänne kertoo, että höyrylaiwa ”Toiwo” tuli wiime tiistaina Ruotsalaisesta Päijänteeseen.