uusi_suometar2
6.7.1878 nro 80 lisälehti

Höyrylaiwa “Heinola”, joka äskettäin rupesi kulkemaan Lahden ja Jywäskylän wäliä, on, H. D:n mukaan törmännyt salakarille Sysmän kohdalla ja saanut pahan wamman. Matkustajat pelastuiwat lähellä olewaan saareen.

ostra_finland
12.7.1878 nro 78 s. 1

[Käännetty ruotsista]

Mitä tulee höyrylaiva Heinolaan, joka, kuten aikaisemmin mainitsimme, ajoi karille Sysmän luona, on tilaisuus kertoa, että höyrylaivan tuolloin saamat vahingot olivat vähäisempiä kuin aikaisemmin otaksuttiin ja höyrylaiva on kohta kulussa. Sen jälkeen kun ”Heinola” hinattiin karilta Anianpeltoon, se vedettiin siellä telakalle, jolloin havaittiin, että törmäys oli kohdistunut konehuoneeseen ja koska se on vedenpitävin laipioin erotettu salongeista edessä ja perässä, vesi ei voinut tunkeutua pitemmälle.

uusi_suometar2-2
16.7.1878 nro 84 lisälehti

“Heinola” nimisestä höyrylaiwasta, joka, kuten tietty äskettäin joutui karille Sysmän edustalla, kertoo Ö.F., että laiwan wammat ovat helpommat kuin ensin luultiin, ja että se pian taas pääsee kulkemaan.

uusi_suometar2-3
7.8.1878 nro 94

”Heinola” tuo uusi Päijänteellä kulkeva laiwa, joka kuukausi sitte törmäsi karille ja sai rei‘än siwuunsa, on jo parannettu ja alkanut säännöllisen kulkunsa Lahden ja Jywäskylän wälillä. Laiwa on sekä sisältä että päältäpäin mitä siistimpiä ja nopea kulkuisin kaikista Päijänteen laiwoista. Päällikkönä siinä on kapteini G. M. Nordberg ja rawintolan pitäjänä hra Brandes Heinolasta.