keski-suomi
31.8.1878 nro 70 sivu 3

Lennätinsanoma
Keski-Suomelle.

Lahtis kello 9 e.pp.
Kalkkisten kanawan awajaisiin lähdimme Lahdesta musiikin puhaltaessa. Wäkeä ei täältä seurannut paljon, kenties sateisen ilman takia, mutta Wääksystä tuli lukuisa joukko, myöskin säätyläisä. Kalkkisiin tullessamme kajahteli terwehdyslaukauksia ja satoja ihmisiä tulwaili rannalle. Päiwällinen syötiin mäellä. Kaikki oli kaunistettu. Maljoja esiteltiin 4: kanawan toimittajille Frosterus’elle ja Ammondt’ille, Heinolan kaupungille ja laiwa Heinolan omistajille. Heinolaan lähtiessämme taas laukauksia. Matka mitä kaunein pitkin Ruotsalaista. Ihastuttawan ihanat harjut Ruotsalaisen rannikoilla kaikuiwat laulusta ja musiikista. Heinolaan tullessa saluutit ja kaupungin wäki wastassa seppelöidyllä sillalla. Paluumatka laiwalla Heinolasta Lahteen oli hupainen ja laiwa täpösen täynnä wäkeä.