keski-suomi
23.10.1878 nro 85 sivu 2

– Kalkkisten kanawa. Keis. senati on katsonut hywäksiä sallia, arm. järjestyssääntöä liikenteelle Wiannon, Murolen, Nerkon, Walkiakosken ja Kajaanin kanawilla ja suluilla sekä arm. sääntöä kanawamaksujen ylöskannolle mainituilla ynnä Taipaleen ja Konnuksen kanawilla ja suluilla ym., annetut 20 p:nä Lokakuuta 1869, kuin myöskin sanottuin laitosten ja Wesijärwen kanawan käyttämistä warten 6 p:nä toukokuuta 1873 wahwistettua taksaa, sikäli kuin se koskee Walkiakosken, Lempoisten ja Wesijärwen kanawia ja sulkuja, noudatettakoon myöskin Kalkkisten kanawalla, sillä tawoin kuitenkin, mitä tulee järjestyssäännön 23 §:ään, että wiimemainitun kanawan läpitse, weden matalimpana ollessa, on laskettu semmoisten laiwain woiwan kulkea, jotka owat satawiisitoista jalkaa pitkät, kadeksankolmatta jalkaa leweät ja kuusi jalkaa sywät.