hamalainen
11.2.1880 nro 12 sivu 1

– Ihmisrääkkäystä. Itsellisen tytär Karolina Abrahamin tytär Harwia, Kalkkisten kylästä Asikkalan pitäjää on wiime joulukuun 30 p. ollut niin pahan rääkkäyksen alaisena että hän siitä muutaman päiwän päästä on kuollut. Asiasta pidetyssä polisitutkinnossa on tullut selwille, että mainittu Karolina oli wiikon päiwät ollut poissa paikkakunnan kiertokoulusta, ja kun prowasti Petterson oli tutkinut syytä, selitti Karolina, ettei hänen sisarensa mies Eligius Juhonpoika laskenut häntä kouluun, josta prowasti Petterson oli nuhdellut Egilius Juhonpoikaa. Tästä julmistuneena tunki Egilius Juhonpoika mainittuna päiwänä mallassaunaan, johon Karolina Abrahamin tytär oli paennut mllasparwelle. Sieltä oli Egilius, halolla kolhien, pakottanut Karolinan tulemaan alas ja sitte tukistellut ja runnellut häntä niin pahoin, että kuolema seurasi sanotulla tawalla. Karolina Abrahamintytär oli 14 wuoden ikäinen.