uusi_suometar
2.8.1880 nro 92 s. 2

- Asikkalan uusi kirkko on nyt walmiiksi rakennettu. Peruskiwi laskettiin 28 p. 1878. Kiwijalka, joka on hakatusta harmaasta granitistä, tuli walmiiksi toukokuun alussa 1879. 7 p. samaa kuuta alkoi muuraus, jonka oli urakalle ottanut muurari Edw. Lehman Helsingistä. Kirkko muurattiin räystääseen saakka 35 päiwässä. Samana kesänä saatiin torni, joka on 95 kyynärää korkea, walmiiksi ja rauta-katto kirkon päälle. Sisärakennus ja alttarintyö, jonka myös hra Lohman on tehnyt, walmistui 23 p. tätä kuuta ja nyt kirkko paraikaa maalataan.
Kirkkoon mahtuu 2.600 istuwaa henkeä ja seisowia noin puoliwäliin 4.000. Se on 90 kyynärää pitkä, 45 k. leweä ja 40 k. korkea harjaan asti. Se on siis tilawa ja suuri, waan se on myös kaunis. Mahtawasti ylenee tämä uljas rakennus korkealla kiwikalliolla korkean torninsa kanssa taiwasta kohden; ristin muoto ja ristit pääteinä muistuttawat ristin ewankeliumista, jonka kodiksi tämä huone on rakennettu. Korkea erinomaisen kaunis solakka sinkkilewyillä katettu torni nousee rohkeasti yläs maan mataluudesta ja ylentää tunteet Hänen luoksensa, joka korkeudessa asuu. Leweät, muhkeat kiwiportaat 9 asteella wiewät kirkon sisään.
Täälläkin kohtaa hartautta ja mielen ylentymistä waikuttawa näky, kolme riwiä korkeita paksuja pilareita antaa pätewän tukeen tilawille parwille kahden puolen kirkkoa. Pilareita yhdistäwät suuret, korkeat, rohkeasti ylöspäin nousewat kaaret poikkipäin ja pienemmät kaaret siwulta sekä pitkin että poikkipäin; kaikki tyhjät paikat isoin kaarten päällä owat myös täytetyt pienillä kaarilla, joka antaa katolle erinomaisen wilkkaan ja wiehättäwän muodon. Saarnastuoli ja alttari monine hienoine leikkauksineen kruunaawat kirkon sisällisen juhlallisuuden. Kaikki on uljaasti, ylewästi ajateltu ja taiteellisesti yhdistetty kauniisen hartaasen sopusointuun, gotilaiseen kuosiin.
Arkitehti Yrjö Wilenius on tähän pystyttänyt ikuisen muiston taiteilija-työstään kirkon piirustuksessa.
Mutta jos piirustus on kaunis ja ajatus ylewä, niin sen on myös hywin käsittänyt ja taiten toteuttanut rakentaja hra Lohman. Kaikki työ on suurimmalla tarkkuudella ja taidolla tehty, lujaa ja wirheetöntä.
Sitä kiitollisuutta ja kunnioitusta, jonka hra Lohman hywän työnsä kautta on seurakuntalaisissa saawuttanut, osoitettiin hänelle siten, että eräät seurakuntalaiset lahjoittiwat hänelle muistoksi kultakantasormuksen, johon on piirretty: ”kiitollisuuden ja kunnioituksen muisto Asikkalasta”.
Kun maalaus tulee walmiiksi wihitään kirkko pyhään tarkoitukseensa. Seurakunta saapi siis jo ensi talwena käydä kauniissa lämpimässä kirkossansa jumalanpalwelusta wiettämässä.
Mitä kirkko tulee maksamaan, ei wielä woida täsmälleen sanoa, waan yli arwiolaskun summaa, 216.000 markkaa, se ei taida mousta. Sillä kaksi wiimeistä wuotta owat olleet warsin edulliset rakentajille.