uusi_suometar
14.12.1880 nro 149

Kirjeitä maaseuduilta.
Asikkalasta
jouluk. 10 p. Täällä on jo kauan aikaa raiwonnut ja wieläkin raiwoaapi isorokko. Se luullaan Sysmästä tulleen tänne. Wiime toukokuussa ensimmäinen uhrinsa pantiin maan poween täällä. Nyt se näkyy waan enenewän ja lewiäwän pitäjässämme eikä näy säästäwän ketään. Yksi ja toinen kuoleekin, waan enimmät sentään paranewat. Wiime suwena täällä kyllä rokotettiin panorokolla 402 henkeä, mutta mitä se on isossa pitäjässä, jossa on yli 8000 henkeä. Rokoittajamme luultawasti kyllä olisi ehtinyt paljon enemmänkin rokoittaa, mutta yleisö on täälläkin, niinkuin usein tawallista on, kowin wälinpitäimätön koko rokoittamisen asiassa, jopa wielä nurjaakin rokoittajaa kohtaan, sekä matkaansaattaa hänelle paljon hankaluutta ja wastusta hänen toimessansa. Senpätähden olen kuullut hänen aikowan luopua rokottaja-toimestansa.