uusi_suometar
15.3.1881 nro 61 sivu 1

– Sanomalehtikirjallisuutta. Asikkalan kuntaan on täksi wuodeksi tilattu: 11 Uutta Suometarta, jokapäiwäistä; 1 Walwoja; 3 Uskon Elämää; 2 Keski-Suomea; 2 Wirallista Lehteä; 1 Ilmiö; 3 Lähetys-Sanomia; 1 Lohduttaja; 12 Kyläkirjaston Kuwalehteä; 1 Kyläkirjasto; 6 Pilkkakirwestä; 3 Helsingfors Dagblad’ia; 1 Morgonbladet; 3 Hufwudstadsbladet; sekä 1 Theologisk Tidskrift. Hywin woisi numeroilla näyttää, jos edellisen wuosien tilauksia julkaistaisi, kuinka Wirallisen Lehden täältä on täytynyt paeta Uutta Suometarta.