uusi_suometar
20.4.1881 nro 89 sivu 2

– Hydrografillisia töitä Päijänteen ja Pielisen wesistöissä. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallitukselta keis. senatiin tulleen ilmoituksen mukaan hydrografillisista töistä Päijänteen wesistössä suwella wiime wuonna 1880, owat mainitut työt, jotka alkoiwat 20 p:nä toukokuuta ja päättyiwät 16 p:nä syyskuuta, käsittäneet yhden osan Wirmalanselkää, isomman osan Tehinselkää ja Warpusenlinnanselkää sekä Kuhmoisten kirkolle wiewää salmea, jolloin kulkuwäyliä on tutkittu ja määrätty yhteensä 60 wirstan matkalla eli Sysmän sillalle 19, Kuhmoisten sillalle 27 ja Jywäskylään 14 wirstaa ja niiden merkitsemiseksi pantu ulos 27 reimaria sekä kuusitoista kiwiroukkiota ja wähänläntä merkki puusta rakennettu.
---