uusi_suometar
27.4.1881 nro 95

– Kutsuntatoimisto Asikkalan kutsuntapiirissä suoritti ensimmäisen tehtäwänsä tämän kuun 21 p. Asikkalan kunnassa. Kaikki pitäjässä olewat asewelwolliset nuorukaiset oliwat saapuneet paikalle, selwinä jokainen, puhtaina ja juhlapuwussa; ei minkäänlainen sopimaton käytös häirinnyt kokousta. Kutsuntatoimisto oli erinomaisen kohte1ias ja ystäwällinen nuorukaisia kohtaan. Asewelwollisten lukumäärä oli 86, joista 30 katsottiin sopimattomaksi sotapalwelukseen; 18 wapautettiin perheolojen syistä, 12 tarjoutui wapaehtoisesti palwelemaan wakinaisessa wäessä ja 25 weti arwan; mutta kuin tuli näin paljon wapaehtoisia, niin luultawasti ne jo täyttäwät tästä kunnasta tarwittawan määrän.

uusi_suometar-2
8.9.1881 nto 206 sivu 1

– Asewelwollisia tulee Hämeen läänistä otettawaksi tänä wuonna wakinaiseen palwelukseen seuraawa määrä: Hämeenlinnasta ja maaseurakunnasta 6, joista yksi kaartiin, --- Asikkalasta 6, joista 1 kaartiin, Hollolasta 6, joista 1 kaartiin, Koskelta ja Kärkölästä 4, Lammilta 5, joista 1 kaartiin, Nastolasta 2, Padasjoelta 4, yhteensä 137 Hämeen pataljoonaan ja 12 kaartiin. (Häm.)