uusi_suometar
17.5.1881 nro 112

Kirjeitä maaseuduilta.
Asikkalasta toukokuun 6 p. Täällä aloitettiin lakimääräiset talwi-käräjät wiimekuluneen huhtikuun 20 p. ja lopetettiin tämän kuun 4 p. Siis ne kestiwät umpeen kaksi wiikkoa, jolla ajalla käytettiin 302 rikos- ja riitajuttua, siihen yleisiä asioita luettuna, sekä 20 laillistusta, 6 kiinnitystä ja 7 holhousta, tahi kaikkiaan 335 asiata, noin 28 asiaa päiwään. Rikosjutuissa oli yksi tärkeätä laatua, joka lykättiin toistaiseksi. Se on eräs murhajuttu, johon ei tähän saakka ole syyllisestä mitään wihiä saatu, jonkatähden, jos syyllistä ei saada, asia muuttunee kätky-murhaksi (bulgadråg), josta koko kihlakunta Rikoskaaren 27 luwun mukaan tullee wetämään sakkoa 100 taaleria. Waikka ei törkeöitä rikosjuttuja ollut olemassa, niin tuomittiinpa kuitenkin eräs henkilö, Asikkalasta, iäksi päiwäksi rangaistus-wankeuteen siitä, että hän toisen metsästä oli luwatta hakannut ja asuntoonsa wienyt kaksi kuormaa aidan seipäitä, jota tekoa hän ja yksinkertaiset tuskin minään rikoksena pitänewät. Asian laita näet oli wiimeiseksi tuomittu ikuisiksi päiwiksi rangaistus-wankeuteen, mutta sittemmin armoitettu ja wapaaksi laskettu sillä nimen-omaisella ehdolla, että jos hänet wasta tawataan ja syytetään mistään rikollisuudesta, olipa se millainen ja kuinka wähäinen tahansa, on hänet siitä entiseen rangaistus-wankeuteen tuomittawa, johon kihlakunnan-oikeuden tuomia perustaitse.