suometar
1855 12.1.1855 nro 2 s. 1

Wirkoja etsittävänä. Koulumestarin wirka Asikkalan pitäjässä, noin 20 jywä-tynnyrin ja 20 hop. ruplan palkalla wuodessa, on ennen 1 p. Maalisk. 1855 etsittäwänä kirkkoherran wiran tykönä Asikkalassa. Welvollinen etsijä on ainoastaan se, joka taitaa mitä täydellisiltä lukkareilta waaditaan ja joka woipi todistaa olewansa tottunut lastenopetukseen.