uusi_suometar
15.4.1884 nro 87

Edusmieheksi Hollolan tuomiokunnasta ensi-tulewille waltiopäiwille ehdottawat useat Hollolan, Nastolan, Asikkalan ja Kärkölän kuntien miehet puolestaan Nastolan kunnal1ishallituksen esimiehen E. G. Lindeberg'in, joka jo wiime wa1tiopäiwämieswaalissa oli hywin lähellä tulla tähän tärkeään luottamussijaan walituksi.