uusi_suometar
7.5.1884 nro 37 sivu 1

– Tukkien lauttaamiselle Päijänteellä on Keis. Senatin määräyksestä Tie ja wesiyhdistysten ylihallitus walmistanut ohjesäännön. Tämä on lähetetty kuulutettawaksi Päijänteen ympärillä olewiin kuntiin, muistutuksen tekemistä warten.