uusi_suometar
23.5.1884 nro 119

Laiwaliikettä. Wesijärwen kanawalla alkoi laiwaliike tämän kuun 18 päiwänä. Rautainen tukkihinaus-höyryalus "Ukko" sanottuna päiwänä tuli Wesijärwen satamasta Lahdelle ja meni kanawatse Päijänteelle, mennäksensä Jämsään; mutta kun Ukko jäiltä ei päässyt Päijännettä pitkältä, palasi se tyhjin toimin kanawatse Wesijärwen satamaan takaisin. Lieneekö "Ukko" ollut woimatoin Päijänteen sateesta kulunutta talwiwaippaa rikkomaan, wai lieneekö Pohjolan ukko korjaillut waippaa öillä, ei tiedetä. – Tiistaina tämän kuun 20 päiwänä tuli höyryalus "Haapakoski" Haapakoskelta suorinta tietä pitkin Päijännettä, huolimatta jäistä, joita oli kyllältä ollut Haapakoskelta asti melkeen Jämsään saakka, ja meni Wesijärwen kanawatse Lahdelle. Samana päiwänä tuli Heinolasta matkustajia kuljettawa nopeakulkuinen höyryalus "Heinola" ja meni niinikään kanawatse Wesijärwen satamaan Lahdella. - Siis on laiwaliike jo alkanut Päijänteen wesillä.