tampereen_sanomat
15.7.1884 nro 81 sivu 2

– Höyrylaiwain yhteentörmäys Päijänteellä. Mbl. kertoo: kun höyrylaiwa ”Lahtis” t. k. 9 p:nä oli säännöllisellä matkallaan Lahdesta Jywäskylään, joutui se yhteen kapt. Ruthin wetohöyrylaiwa ”Rawun” kanssa Jämsän lahden kohdalla. ”Lahtis” sai kowan täräyksen keulaansa, niin että muutamat rautalewyt murtuiwat ja useita laiwan pöytäkaluja ja pulloja, jotka oliwat keulassa, särkyi. ”Rapu” sai tärähdyksen perään. Reiät oliwat kuitenkin wedenrajan yläpuolella, joten kumpikin laiwa jatkoi matkaansa. meriselityksessä Jywäskylässä käwi slwäksi, että ”Lahtis”-laiwan liikkeissä ei ollut wirhettä yhteentörmäyksessä. – Laiwa on nyt Lahdessa korjattawana.