nya_pressen
28.7.1884 nro 202 s. 2

[Ilmoitus]

Kuulutus.
Asianomaisten tietoon saatetaan tämän kautta että Keisarillinen Senaatti on sille tehdyn anomuksen johdosta, 12 p:nä tätä kuuta, suostunut sellaiseen maksujen alennukseen puutavaroille, joita kuljetetaan Vesijärven kanavan läpi Asikkalan pitäjässä, että mainittuja maksuja, jotka sanotun kanavan vahvistetun taksan mukaan tekevät viisitoista penniä jokaiselta reduseeratulta toltilta lautoja, saa tänä vuonna velottaa kaksitoista (12) penniä reduseeratulta toltilta. Helsingissä, Suomen tie- ja vesiyhdistysten ylihallituksessa 25 p. Kesäkuuta 1884.
Käskystä:
B. Sirén.

[Käännetty ruotsista]