uusi_suometar
6.8.1884 nro 181

Wesijärwen kanawatse, jossa laiwaliike alkoi wiime toukokuun 18 p:nä, on sanotusta päiwästä sisällä olewan elokuun l:seen päiwään saakka mennyt 827 höyrylaiwaa, muut alukset ja tukkilautat siihen luettuina, joista aluksista ja mukana kuljetetuista tawaroista sekä tukeista on kanawamaksuina ylöskannettu: 10,874 markkaa 79 penniä. - Sakkorahoina kanawan sääntöjen rikkomisesta sanotulla kanawalla, on ylöskannettu 24 markkaa.
Weden korkeus Wesijärwessä on 4,5 kymmenystuumaa ylempänä kuin wiime wuonna tähän aikaan.