uusi_suometar
24.11.1884 nro 275

Merenmittaustöitä Päijänteen wesistössä. Keis. senatille tulleen ilmoituksen mukaan luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallitukselta on hydrografisia töitä Päijänteen wesistössä kesällä wiimekuluneena wuonna 1883 alotettu toukokuun 28 p:nä ja lopetettu syyskuun 23 päiwänä, jolloin mittauksia on toimitettu Wasikkaselällä Taiwassalon saaren luona, jossa merenmittaukset wuonna 1882 syksyllä lakkasiwat ja josta niitä sittemmin jatkettiin länteenpäin Juoksunlahden ja Korpilahden lahtiin sekä itään Korospohjan lahteen ja Kärjen salmeen; ja on kulkuwäyliä näitten mittausten johdolla tehty kaikkiaan 84 wirstan matkalle eli 27 wirstan matkalle Jywäskylän kaupunkiin, 21 wirstan maallenoususillalle Juoksunlahdessa, 24 wirstan Korospohjaan, 9 wirstan Korpilahteen ja 3 wirstan matkalle Kärjen maallenoususillalle, jotapaitse mainittujen wäylien merkitsemiseksi 18 kiwikumpeletta ja 34 reimarimerkkiä on weteen asetettu.