uusi_suometar
6.12.1884 nro 286

Wesijärwen kanawatse on tämän wuoden laiwaliikkeen ajalla, joka alkoi toukokuun 18 p:nä ja loppui wastakuluneen marraskuun 21 p:nä, mennyt: 1696 höyrylaiwaa ja muuta alusta, tukkilautat siihen luettuina, joista aluksista, mukana kuljetetuista tawaroista ja tukkilautoista on kanawarahoina ylöskannettu 21,482 m:kkaa 88 p:niä; siis 3019 m:kkaa 25 p:niä wähemmän kuin edellisenä wuotena, jolloin kanawamaksuina ylöskannettiin 24,502 m:kkaa 13 p:niä. Syynä tähän wähentymiseen on osittain täksi wuodeksi myönnetty kanawamaksujen alennus puutawaroille, osittain huonompi puutawaraliike, joka on melkein niinkuin 8:6:teen werrattuna, sillä edellisenä wuotena sanotusta kanawasta kuljetettiin Wesijärwen satamaan 80,558 mittatolttia puhtaita lautoja ja huonompaa kyllä wähän enemmän kuin edellisenä wuotena eli 1,655 luonnontolttia. - Sakkorahoina mainitulla kanawalla tänä wuotena on ylöskannettu 24 m:kkaa.