suometar
18.1.1856 nro 3

Anjanpellosta. Ennistänsäkin jo mainio seutumme tulee tänä wuonna wielä mainittawammaksi. Kuin kewät aukaisee Päijänteen jääkahleista, niin saamme sen aalloilla nähdä Höyrylaiwan kulkewan. Sitä ruwetaan nyt paikalla rakentamaan ja se tulee käymään ahkerasti Anjanpellon ja Jywäskylän wäliä. Kruunu on jo laittanut tänne meri-upsieria, jotka huolta pitäwät tämän uuden höyryn rakentamisesta. Höyrykone hankitaan siihen joko wanhasta Menschikowista eli Isoruhtinaasta. Walmisna pitää olla tulewan toukokuun alussa.