sanomiaturusta
29.1.1856 nro 5 (tiistai)

Turusta. Höyrylaiwan ”Storfurstin” höyrykonetta otetaan paraikaa irti; se on myyty kruunulle ja tulee wietäwäksi Anianpeltoon, jossa raketaan höyrylaiva Päijännellä kulkemaan; kulku alkaa jo tulewana kewäänä ja tapahtuu Anianpellon ja Jywäskylän wälillä. Tässä höyrykoneessa on arwattawasti aiwan raskaita kappaleita, jotka tarwitsewat omituiset reet j.n.e.; tarwitaanhan siihen kuljetukseen joukko juhtiakin, sillä ei 15 tuhannen ruplan omaisuutta peräti leikillä kuljeteta.