sanan-lennatin
9.2.1856 nro 6 sivu 4

Turusta. Höyrylaiwan Iso-ruhtinaan höyrykonetta otetaan irti; se on myyty kruunulle ja tulee wietäwäksi Anianpeltoon; jossa rakennetaan höyrylaiwa Päijänneellä kulkemaan; kulku alkaa jo tulewana kewäänä ja tapahtuu Anianpellon ja Jywäskylän wälillä. Siis syyllä saattaa kohta edottaa hywin siewää liikettä ja tähän asti kaiwattua yhdistystä halki Suomen, – etenki jakka Saima- ja Päiäne-wedet ehtiiwät yhdistetyiksi saada, joka kuuluu olewan paraikaa kysymyksessä ja helpoimmin tapahtuu Mikkelin tienoilla, esim. muutaman wirstan pitkällä taipaleella, Korpijärwen ja Wuolingon (Kaihlajärwen) wälillä. – Korpijärwi muka, ei täyttä 10 wirstaa Saimaan, Mikkelin kaupungin alle pistäwästä lahdesta, jo on Puulaweden kanssa yhteydessä, siis samaa wesistöä kuin Päiäne.