suometar
7.3.1856 nro 10 sivu 3

– Hämeenlinnasta 23 p. helmikuuta. ”Kaupunkilaisilla oli suuri liike tänä päiwänä katsellessa höyrylaiwan ”Isoruhtinaan” pannuja ja masiinaa, joita kuljetettiin kaupungin läpi toisella sadalla hewosella ja yli kolmensadan miehen awulla. Isommat pannut wedettiin mieswoimalla, ja niiden sanottiin painawan tuhannen leiwiskän paikoille. Ne tuotiin Turusta ja wiedään Anjanpeltoon kulkemaan Päijäneen wesiä. – Tammikuussa kaatoi tuulispää ruotu-sotamiesten harjoitushuoneen, joka on taas uudestansa walmiiksi tulemaisillaan. – Muuta ei täältä erinomaista kuulu, paitse yskää ja tuhkarokkoa, joka waiwaa lapsia. Hewoisten pää-tautia myöskin moni walittaa. Muutamat wanhat ennustawat suwen tulosta että sanowat jo 12 p:nä huhtikuussa olewan maan paljaan lumesta, jonka he sanowat nähneensä ”honkatuulesta”, mikähän eli minkälainen se sitte mahtanee olla?”

J. J. J.