abo_underrattelser
11.3.1856 nro 20 sivu 2

– Päijänteen höyrylaiva saa, H. M. Keisarin määräyksestä, nimen "Suomi". Alus kantaa sinistä sotakuljetuslaivan lippua. – Helmikuun 23. kuljetettiin, "Suomettaren" mukaan, Hämeenlinnan läpi höyryl. "Storfurstenin" kattiloita ja koneistoa, jotka on määrätty "Suomeen". Kuljetuksessa oli apuna 100–200 hevosta ja yli 300 miestä. Suuria kattiloita vedettiin miesvoimalla: niiden sanotaan painavan noin 1.000 leiviskää. Kuljetus tapahtui kuten tunnettua Turusta Anjanpeltoon.


[Käännös ruotsinkielisestä uutisesta]