suometar
4.7.1856 nro 27

Kotimaalta.
– Jywäskylästä
. ”Iltasella 14 p. kesäkuuta höyrylaiwa Suomi suhahti meidän rantaan laiwasillan ääreen. Lapset kummasteliwat sitä kummaa laitosta, joka kulki ilman purjeitta ilman airoja; toiset ihmetteliwät sitä ihmis-älyn ylewyyttä jaloja keinoja keksimään, taikka riemuitsiwat siitä suuresta hyödystä, joka tietysti on lähtewä tämän tuli-laiwan kulkemisesra Päiänteellä, hyödystä sekä Jywäskylän kaupunnille että koko Päiänteen wesikunnan ympäristölle ja wieläpä laajemmalleki. Laiwassa tuli katteini-luutnantti Falk, jonka huostassa on ollut laiwan teettäminen; katteini Appelberg, joka on siiwuttanut Äiälän pitkää salmea Päiänteen ja Jywäsjärwen wälillä ja teettänyt elikkä korjuuttanut laiwa-siltoja tämän tulilaiwan tarpeeksi; myös luutnantti Toppelius I, tulilaiwan nykyinen katteini eli johdattaja. Wielä oli toistakymmentä muuta matkustajata laiwassa. Wanha laiwan kippari Skogberg, joka jo kolmekymmentä wuotta on kuljettanut purje-laiwoja pitkin Päiänettä ja siis tarkoin tietää kaikki järwen karit ja luodot, oli tällä kertaa höyry-laiwan peräsimessä. seurawana aamuna antoi muutamat kaupunkilaisista aamilaisen terwe-tulleille wieraillemme. Siinä tilaisuudessa juotiin alamaiset kiitos-maljat Suomen Isoruhtinalle majesteetille Aleksanterille ja H.K.K. Suuriruhtinalle Konstantinille; myös nöyrimmäinen kiitos-malja hänen jaloudelle Suomen kenraali-kuwernöörille Bergille, niinikään tuli-laiwan teettomiehelle Falkille y.m. Kohta sen jälkeen läksi tulilaiwa taas eteläänpäin. –
Tämä laiwa on soma-tekoinen ja kulkee niin tasaisesti että laiwassa menewä luulisi olewansa yhdessä kohden huoneessa. – Siinä pääsee helpolla hinnalla ja sukkelasti kulkemaan.

Jywäskyläläinen.