suometar
28.11.1856 nro 48 s. 3

– Hämeenlinnasta 23:nä p:nä marraskuuta. Melkoisen aikaa on jo mies mieheltä kulkenut puhe, että ollaan hankkeissa perustaa uusi kaupunki Päijänteen eteläiselle rannalle. Tämä puhe suittaa jo kauwaksikin lewinneen, mutta kun en muista nähneeni sitä sanomalehtiin otettuna, niin en katso wielä liikanaiseksi antaa sille tässä suurempaa julkisuutta, erittäinkin kun samalla woin ilmoittaa, että wirkamiehiä jo on käynyt mainitun järwen eteläseutuja tarkastelemassa, tuumilla olewalle kaupungille siaa katsoaksensa. - - -