keski_suomi-2
1.2.1888 nro 9 sivu 2

– Suuri wäärennys. Asikkalan kirkkoherra, sotaroasti V. Petterson, nykyisillä waltiopäiwillä pappissäädyn jäsen, on joutunut syytöksen aliseksi monista wäärennys-rikoksista. Hän on kunnalliskokouksen pöytäkirjoilla nostanut yliopiston rahastosta 16,000 markan lainan ja sitäpaitsi eräältä yksityiseltä 15,000 markkaa, joille kuitenkin on saatu takausmies, sekä suuret summat useista pankeista ja hypoteekki yhdistykseltä. Eikä niitä kuntakokouksia ole koskaan pidetty, ja pöytäkirjain allekirjoitukset owat olleet wäärennetyt. Yliopiston asiamiehen pyynnöstä on käsky lähetetty Hankoniemelle ja Pietariin sotarowasti Pettersonin kiinnipanemisesta jos hän koettaisi maasta karata. Muutoin ei häntä waltiopäiwämiehenä saa wangita, waltiopäiwäjärjestyksen 8 §:n mukaan ennenkuin pappissääty siihen luwan antaa.