uusi_suometar3
5.1.1890 nro 4

Uutisia maaseudulta.
Waarallinen nuottaretki.
Asikkalan pitäjässä Wiitailan kylässä oli erään talon miehet menneet wetämään nuottaa heikolle jäälle. Jää sortui kowan painon takia niin että nuotta ja hewonen waipuiwat Wellamon uhriksi. Hewosraukan kuuliwat miehet uiskentelewan jään alla waan eiwät woineet auttaa ylös, kun oliwat itsekin hengen waarassa.