uusi_suometar3
13.4.1890 nro 84

[Ilmoitus]

Huom! S. W. L. 3 k.
Virka haettavana.
Mies-opettajan toimi Asikkalan kunnan Kalkkisten piirin ylemmässä kansakoulussa on hakukelpoisten haettavana sanotun kansakoulun johtokunnalta ennen 15 p. tulewata heinäkuuta. – Palkkaedut ovat: valtiolta 800 mk. ja kunnalta 250 mk. ynnä puolet oppilasten sisäänkirjoitus-rahoista, sekä 100 Leiviskää heiniä, 100 kupoa olkia, lehmän kesälaidun, puoli mittatynnyrinalaa peltomaata ja vapaa lämmin ynnä valo. – Palkka-summasta poisvedetään 100 mk. tyttöjen käsityöopetusta varten; nainut mies halukkaammin otetaan. Virkaan on astuttava syysk. 1 p. 1890.

Kalkkisten kansakoulun johtokunta.
Kirjetie: Asikkala, Kalkkinen.