uusi_suometar3
2.7.1890 nro 149

Uutisia maaseuduilta.
Arpajaiset
kansanhuwien ja tanssin kanssa pidettiin sunnuntai-iltana kesäkuun 29 p:nä Wesijärwen kanawalla Asikkalassa. Paikka, joka jo luonnonkin puolesta kuuluu keskimaamme ihanimpiin seutuihin, oli tilaisuutta warten lipuilla ja köynnöksillä koristeltu, josta kiitos ja kunnia, niinkuin koko arpajaispuuhastakin, tule likitienoon innokkaille herrasnaisille. Huolimatta kylmänpuoleisesta, tuulisesta säästä oli wäkeä saapunut sekä läheltä että kaukaa tawattoman paljon tähän harwinaisen hywin onnistuneeseen juhlaan. Illan huwituksiin kuului, paitse eräitä kansanleikkejä, torwisoittoa ja tanssia, muun muassa tuo omituinen ja huwittawa ”Koiwiston polska”, jonka joukko nuorukaisia ja neitoja esitteli kansallispukuihin puettuna. Maisteri A. Kallio Helsingistä sekä ylioppilas Puttilainen Iitistä pitiwät kumpikin innokkaan, isänmaallisen puheen, joka warmaankin teki sywän waikutuksen kuulijoihin. Neiti L. Uotila kiitti lyhyin, mutta lämpimin sanoin ulkopitäjistä tulleita wieraita. Kansan käytös tilaisuudessa oli moitteetonta, juopuneita tuskin näki nimeksikään. Arpajaistulojen woutto käytetään pohjarahastoksi urkuin rakentamista warten seurakunnan komeaan kirkkoon. Erityinen ilo paikkakunnallemme oli se, että iäkäs kanteleensoittaja Greta Haapasalo tyttärineen piti samana iltana arpajaispaikan läheisyydessä soittajaiset. Korkealle kajahteli wielä arwoisan wanhuksen heleä ääni, taiten hyppeliwät wielä taitajan sormet kanteleen kielillä, joiden säweleet todistiwat, kuinka yksinkertaisilla keinoilla woipi saada suurta aikaan, kun niihin yhdistyy sywällinen, puhdas tunne.