uusi_suometar3
18.2.1891 nro 40 sivu 3

– Surkeaa laskiaishuwia. Wiime laskiaistiistaina oli Asikkalan pitäjän Wääksyn kylään kokoontunut joukko Anianpellon kylän miehiä ym., jolloin lopuksi syntyi tappelu. Seurauksena oli että eräs ulkopitäjästä kotoisin olewa mies nyt makaa sairaana pahasti puukolla ja puilla hakattuna. Seuraawana päiwänä nähtiin kruunumiehet kylässä kuleksiwan asiaa perustelemassa, niin että arwattawasti asianomaiset tulewat saamaan hywin ansaitun palkkansa.