uusi_suometar3
26.6.1897 nro 163

Suuri tulipalo Asikkalassa, 23 p:nä t. k. k:lo 1/2 6 i.-p. pääsi Salon kylässä Asikkalassa walloilleen tulipalo, joka kahden tunnin kuluessa poltti poroksi seuraawat talot:
Talollisen Emil Riikelän talon, josta paloi asuinrakennus, johon kuului 5 huonetta, keittiö ja eteinen, rakennus, joka sisälsi saunan ja kaksi asuinhuonetta, pienenpuoleinen saunarakennus, kaksi tallia, puurakennus nawettoineen, j.ywäaitta, kaksi riihirakennusta, kaksi wanhempaa nawettarakennusta, neljä latoa, kaksikerroksinen aitta, kaksi sikopahnaa. Sen ohessa turmeltui kaikki irtain omaisuus lukuunottamatta pientä osaa talouskaluja, joka pelastettiin.
Wahinko rakennuksesta arwioidaan 9,700 mkaksi ja palanut irtaimisto 1,400 mkaksi;
wirkatalonwuokraaja Kalle Eskolan hoitamasta Pakilan virkatalosta paloi: äskettäin rakennettu asuinrakennus, sisältäwä 5 huonetta, keittiön ja eteisen, kaksi aittaa, kaksi nawettaa tailineen ja keittiöineen, sauna, maitohuone, rehulato kalustoliiterineen ja wajoineen. Palaneet rakennukset arwioidaan 5,850 m., sitä paitsi paloi puhdasta rahaa 40 mk. ja irtaimistoa 2,000 mkan arwosta.
Mainitun Kalle Eskolan omistamasta Eskolan talosta häwitti tuli: asuinrakennuksen, sisältäwä kolme huonetta ja eteisen, kaksinkertaisen aittarakennuksen, kaksi nawettaa sikolääwineen, tallin, karjakeittiön, kalustoliiterin, kaksi riihirakennusta ja luhan, yhden erillään olewan ja neljä saman katon alla olewaa latoa. Yksi sika ja kolme porsasta joutuiwat tulen uhriksi. Irtaimistoa paloi 2,000 mkan arwosta. Palaneiden rakennusten arwo on 3,775 mk.
Talollisen Juho Kustaa Eskolan omistamasta Eskolan talosta paloi: päärakennus, johon kuului 5 huonetta ja eteinen, aittarakennus, kaksi olkilatoa, joiden arwo lienee yht. 2,350 mk.;
itsellisen Kalle Juhonpojan asuinhuone, nawetta ja irtaimisto arwoltaan noin 173 mk.;
itsellisen Erik Saukun asuinhuone, sauna ja irtaimisto, yht. 135 mkan arwoiset;
eläkkeellä olewan Taawetti Juhonp. Pietilän asuinhuone ja irtaimisto, arwoltaan 250 mk., sekä rahaa 10 mk.;
itsellisen Kalle Erikssonin asuinhuone, sauna sekä irtaimisto, arwoltaan 275 mk.;
itsellisen J. K. Nyqwistin asuinhuone ja irtaimisto, arwioidut 125 mkaksi;
itsellisen Fr. Fagerholmin asuin- ja saunarakennukset sekä irtaimisto, arw. 325 mk.;
itsellisen Matilda Nyholmin asuinrakennus ja irtaimisto, arw. 120 mk. ;
itsellisen Gustaawa Lindholmin mökki ja irtaimisto, arw. 35 mk.;
sekä
itsellisen Kalle Wuorisen asuinrakennus ja irtaimisto, arw. 150 mk.
Tulen häwittämän irtaimiston arwo lasketaan kaikkiaan 28,815 mkaksi. Sitä paitsi paloi hra H. Arwidssonin omistama separaattori, jonka arwoa ei wielä tiedetä. Näin palaneista oli wakuutettu Hämeen läänin palowakuutusyhtiössä:
Riihelän omaisuus 7,850 mkaksi, K. Eskolan omaisuus 10,000 mkasta ja J. K. Eskolan omaisuus 1,350 mkasta. Kaikki muu omaisuus oli vakuuttamatonta.
Useimmat arwelewat syyksi tulen irtipääsemiseen sen, että joku kipuna oli lentänyt J. K. Eskolan asuinrakennuksen piipusta lähellä olewan ladon olkikattoon, jossa tuli ensin huomattiin. Kowa tuuli edisti tulen lewenemistä. Töin tuskin saatiin osa kylästä pelastetuksi. Sammutustyöhön oli tuotu Wesijärwen kanawalta saakka ruisku.
Useimpain edellämainittujen henkilöiden omaisuus paloi niin lopen, ettei heille jäänyt muuta kuin päällä olewat waatteet ja henki jälelle.