lahden_lehti
21.7.1900 nro 6 sivu 2

– Kauhea murha Asikkalassa. Kun kolme miestä tämän kuun 13 p. oli Asikkalan pitäjän Salon kylään kuuluwan Saarikon talon läheisyydessä sijaitsewassa männistössä tukkipuita lukemassa ja muuten metsää tarkastamassa, saapui heidän luokseen wähää waille kello 6 iltapuolella lampuodin poika Alfhild Stööt, mainitun pitäjän Wesiwehmaan kylästä, wäkijuomain jonkun werran liikuttamana. Alfhild Stöötin puhellessa tukkilukijain kanssa, tuli mainitulle männistölle myöskin wiime mainitusta kylästä kotoisin olewa itsellinen Juho Wirtanen. Kun hän näki Alfhild Stöötin, lausui hän Stöötille: ”mitä tuo hampuusi täällä tekee työmiehiä häiritsemässä,” johon Stööt wastasi: ”tule koettelemaan jos kestät miesten kanssa.” Tämän jälkeen oliwatkin Alfhild Stööt ja Juho Wirtanen lähestyneet toisiaan, waan ennenkuin Juho Wirtanen oli ennättänyt edes koskeakaan Alfhild Stöötiä, oli tämä lyönyt puukkonsa terän aina juurta myöten Juho Wirtasen rintaan wähän alapuolelle kurkkua ja heti sen jälkeen wetänyt werisen puukkonsa ulos rintaan syntyneestä reijästä, josta heti juoksi runsaasti werta. Juho Wirtanen kaatui heti maahan ja meni tainnoksiin lausuttuaan sanat: ”se löi minua puukolla.” Elettyään 1 ½ tuntia heitti hän henkensä. Werityön tehtyään juoksi Stööt heti metsään, eikä häntä ole wielä kiinni saatu, waikka on uutterasti etsitty.
Paikalla pidetyssä poliisitutkinnossa on selwinnyt, että asianomaisten välillä on jo tätä ennen wallinnut eripuraisuus. Mainittuna päiwänä oliwat asianosaiset olleet Heinolan kaupungissa ja sieltä höyrylaiwa Annalla kello 4 aikaan j.pp. palanneet kotiinsa; Juho Wirtanen selwänä, mutta Alfhild Stööt wäkijuomain liikuttamana. Alfhild Stööt oli laiwamatkalla muille matkustawaisille lausunut aikowansa kurittaa Juho Wirtasta ja yrittänytkin häntä weitsellä lyödä, waan saiwat muut hänen tästä estetyksi. – Juho Wirtanen oli 27 wuoden wanha ja jätti jälkeensä lesken waan ei lapsia. – U.S.