lahden_lehti
22.9.1900 nro 24 sivu 3

– Karilta karille. Seikkailurikas matka oli wiime sunnuntaina t.k. 16 p:nä höyrylaiwalla ”Jämsällä” tullessaan Lahdesta Jywäskylään. Ahtaassa, noin kymmenkuntasyltä leweässä Pulkkilan salmaessa, osui laiwa menemään hieman liiaksi wasemmalle ja lienee kait wauhtikin ollut liika kowa; seuraus tuosta oli se, että laiwa iski pohjaan. Saatiin hywäksi aikaa tehdä kokeita irtipääsemiseksi, mutta turhaan. Paikalle tuli ”Päijänne”-laiwa ja siltä pyydettiin apua, mutta – saamatta! Päinwastoin ”Päijänne”-laiwa koetti tunkeutua ”Jämsän” ohi tuossa ahdingossa ja sitten mennä menojaan, mutta kun ei tuo koe onnistunut, peräytyi ”Päijänne” takaisin. ”Jämsä” uudisti omin woimin kokeitaan ja pääsikin wihdoin perääntymään ja koetti sitten päästä salmesta läpi enemmän oikean puolitse, mutta kun ”Päijänne” hawaitsi ”Jämsän” uudelleen yrittäwän läpipääsöä, laski se melkein täyttä wauhtia tuohon ahdinkoon, ja ”Jämsä”, wältääkseen ehdotonta yhteentörmäystä, oli taas kiireemmän kautta pakoitettu peräytymään. ”Päijänne” onnistuikin ”urotyössään” ja meni menojaan, huolimatta ”Jämsän” miehistön ja matkustajien hartaista pyynnöistä odottamaan, joskin ”Jämsän” onnistuisi omin neuvoin päästä läpi ja jos ei pääsisi, saadakseen ”Päijänteeltä” apua. Kun ”Jämsän” kapteeni näki ”Päijänteen” kiitäwän täyttä wauhtia pois paikalta, ei kapteeni uskaltanut enään uudestaan tuon matalikon kautta ohjata laiwaansa, waan koetti kiertää kysymyksessä olewan salmen ja siinä tarkoituksessa laski hiljalleen karien ja matalikkojen läwitse wasemmalle, mutta täällä joutui ”Jämsän” ohjausketju äkkikäänteissä liikaa lujalle ja katkesi keskellä tuota karistoa, ankaran tuulen riehuessa. Mahdoton oli tuolloin enään saada laiwaa ohjatuksi ja laskettiin toistamiseen karille! Tuossa sitä sitten hywäsen aikaa kökötettiin riehuwan tuulen tyrskyessä ja odotellessa, milloin keikautaan ”Ahwenen” kolkkoon waltakuntaan. Hätätorwi törisemistään törisi, mutta turhaan – ”Päijänteen” kapteeni antoi waan mennä eteenpäin täyttä wauhtia.
Onneksi sattui salmen siwustassa olemaan yötään wiettämässä höyrywenhe ”Leimu”, joka wihdoinkin kiirehti apuun ja onnistui saamaan ”Jämsän” pois karilta. Jotenkuten korjattiin katkennut ketju ja sitten taas takasin tuonne entiseen salmeen, josta wihdoinkin päästiin onnellisesti läpi. – Mutta matkan seikkailut eiwät wielä tuohonkaan päättyneet. Kun oltiin Äijälänjoessa pääsemässä Jywäsjärwelle, katkesi ohjausketju toistamiseen ja sitten taas matalikolle. Tuosta kumminkin päästiin omin awuin parikymmentä minuuttia wuowailtua. Edellisiin kului 1 ½ tuntia. – Suom.