suomalainen
15.10.1900 nro 120 sivu 3

Yleisöltä.

Selitystä
”Karilta karille” -nimisen kirjoituksen johdosta, jonka kirjoittaja, ”Mukana ollut matkustaja”, on ryhtynyt yleisöön lewittämään walheellisia ja wääristeltyjä tietoja kysymyksessä olewasta tapahtumasta.
Saawuttuamme kirjoituksessa mainittuna aamuna lähelle Pulkkilansalmea ja huomattuamma ”Jämsä"-laiwan rantautuneena mainitun salmen pohjoisessa suussa sekä kuultuamme awunpyyntömerkin, riensimme heti Jämsän luo aikomuksessa ajaa sen ohi, ottaa keulasta hinaustouwin ja niin tawoin auttaa aluksen wäylälle.
Mutta saatuamme selwän kapteeni Saarisen aikeista, oli meidän pakko oeruuttaa laiwamme takaisin ja lähdimme uudelleen kulkemaan Jämsän luo auttaaksemme sitä kapteeni Saarisen esityksen mukaan. Mutta sillä aikaa pääsikin Jämsä omin woiminsa irti, jonka wuoksi olimme wapaat jatkamaan matkaamme, kun en minä yhtä wähän, kuin kapteeni Saarinenkaan woinut aawistaa Jämsän wielä toisessakin salmessa karilla koluawan, eikä kapteeni S. pyytänytkään meitä odottelemaan.
Kun emme kuulleet emmekä huomanneet Jämsästä sen jälkeen mitään hätämerkkejä ja kun sitäpaitse saman isännän omistama Toiwo kulki jäljessämme noin puolen kilometrin päässä eikä poikennut Jämsän luo, niin menimme menojamme täydellä wauhdilla wakuutettuina siitä, ett’ei Jämsä meidän apuamme enään tarwinnut.
Ja kuitenkin ottaa kirjoittaja wielä lawerrellakseen omiaan yhteentörmäyksestä, jossa ei ole totta siteiksikään. Hänen puheensa laiwan kallistelemisesta on pelkästään raukkamaista ruikutusta, liekö siinä sitten enemmän perää kuin hänen muissakaan wääristelyissään.

Päijänteen päällikkö.