ita_hame
4.8.1904 nro 0 sivu 3

Asikkala
– Pastori Mäkisen mehiläiskurssit, jotka alkoiwat wiime kesänkuun 25 p:nä Asikkan kirkon kylässä ja loppuiwat heinäkuun 25 päiwänä julkisella tutkinnolla, jossa muiden muassa oli saapuwilla Hämeenlänin maanwiljelusseuran sihteeri, maanwiljelijä Kiipula.
Mehiläisyhteiskuntaelämää ymmärtäwiä ja sen hoitoon perehtyneitä tuntuiwat kurssilaiset olleen; eikä ihmekään, sillä ahkeria kuin itse mehiläiset owat kurssilaiset olleet tuon kuukautisen oppiaikansa, työskennellessään suuressa, yli kolmekymmentä pesää käsittäwässä mehiläistarhassa. Kiitollisia oliwatkin oppilaat kurssien pitäjälle. Tutkintopäiwän aattoiltana kutsuiwat he opettajansa illan wiettoon kylän suurimpaan tupaan, missä wietettiin rattoisa seurusteluilta ja annettiin opettajalle kurssilaisten muistoksi komea kruunulamppu.