lahden_lehti
20.8.1904 nro 64 sivu 2

– Karille ajoi. Matkallaan Jämsästä Wesijärwelle ajoi höyrylaiwa ”Toiwo” wiime tiistaina t.k. 16 päiwää wasten yöllä Päijänteen Edesalmessa kiwelle, jossa laiwan potkuri akselineen wahingoittui, saattaen koneen epäkuntoon. Itse alus lienee päässyt werrattain wähäisillä waurioilla. Laiwa oli poikennut tawalliselta reitiltään halkolotjaansa ottamaan, jolla matkalla, nähtäwästi pimeän tahi sumun tähden onnettomuus tapahtui. Höyrypursi ”Kaisa”, joka ”Toiwon" kiweltä irroitti, on hinannut sen Jämsään, jossa laiwa on nostettu maalle korjattawaksi. Korjaustyöt kestäwät 1–2 wiikon ajan. Toiwon matkustajat tuliwat soutuwenheellä Judinsaloon, josta pääsiwät wielä samana aamuna matkaansa toisilla laiwoilla jatkamaan.
Mikäli olemme kuulleet, aijotaan ”Toiwossa” ensi talwena tehdä melkoisia, ajan waatimusten mukaisia korjauksia.