hametar
10.12.1904 nro 141 sivu 3

– Proomunsa täytyi jättää rahtilaiwa ”Haapakosken” Wääksyn kanawan suuhun joku aika sitten. Laiwamiehet näet alkoiwat pelätä, että jää pohkaisee proomun laidat. Laiwa kyllä kulki eteenpäin, – onhan se tehnyt edellisinä wuosina rohkeampiakin yrityksiä. Niinkin wahwoissa jäissä on se toisinaan kulkenut, että itse laiwa on kohonnut jään päälle. – Lastina ”Haapakoskella” oli proomussaan tällä kertaa lautoja, ja on laskettu, että niiden (lautojen) poiskuljettamiseen tarwitaan noin 200 hewosta.