ita_hame
28.6.1905 nro 49 sivu 3

– Hauskan juhlan toimeenpani Heinolan N.M.K. Yhdistys Tornion talossa Asikkalassa juhannuspäiwänä. Kauniin ilman takia oli sinne kerääntynyt paljon wäkeä. Enin suurilukuiseen osanottoon lie kuitenkin waikuttanut, että laiwamaksu Heinolasta juhlapaikalle edestakaisin maksoi ainoastaan 25 p.iä. Tämä taas käwi päinsä sen kautta, että laiwanomistaja, hra W. Saarholm antoi ”Toimi”-nimisen laiwansa ynnä suuren proomun yhdistyksen käytettäväksi ilmaiseksi, josta hänelle on suuret kiitokset yhdistyksen puolesta lausuttawa.
Juhlapuheen, joka kokonaisuudessaan on luettawana toisessa paikassa lehteämme, piti tohtori B. H. Helander. Erään Tampereen yleisessä Suomen N.M.K. Yhdistysten kokouksessa tässä kuussa pidetyn puheen luki työmies Emil Mattsson. Wäliajoilla laulettiin ja nautittiin wirwokkeita. Koko juhla luonnollisesti wietettiin ulkona luonnon helmassa, joka olikin pukeutunut oikein juhannuspukuunsa tällä kertaa.