lahti
1.5.1906 nro 65 sivu 2

Asikkala.
Uuden postipysäkin on postihallitus määrännyt awattawaksi tänään, toukok. 1 p:nä Asikkalan pitäjän Urajärwen kylään.
Maalaiskirjeenkantajan on Postihallitus määrännyt asetettawaksi kulkemaan Urajärwen ja Rutalahden kansakoulujen wälillä yhden kerran wiikossa.
Asikkalan Riihilahden työwäenyhdistykselle on läänin w.t. kuwernööri myöntänyt luwan arpajaisten pitämiseen ensi heinäkuun aikana rakennuswelkansa lyhentämiseksi.