lahti
12.1.1909 nro 5 sivu 2

– Wesijärwen kanawan uudistaminen. Johtamaan Wesijärwen kanawan uudistamistöitä on tie- ja wesirakennuksen ylihallitus määrännyt wanhemman insinöörin Jarl W. Andersinin. Työtä warten on aikaisemmin myönnetty 471,000 markan määräraha, josta 300,000 mk. on otetty tie- ja wesirakennusten ylihallituksen tämän vuoden työehdotukseen. Kiwityöt on kanawalla jo osittain alettu ja ensi kesänä aletaan osittain maatyötkin, mutta kanawan warsinaiset uudistustyöt aletaan wasta ensi syksynä sen jälkeen kuin kanawaliikenne on tauonnut, ja otetaan yähän työhön silloin noin 300 miestä.