helsingin_sanomat
26.1.1910 nro 20 sivu 6

– Turha waiwa. Täkäläisissä ruotsalaisissa lehdissä on näinä päiwinä esiintynyt eräs paikannimi, jota monikin lukija lie moneen kertaan katellut, ihmetellen, missähän tuokin seutu lie. Hufvudstadsbladet sen kirjoittaa Wägsjö ja Nya Pressen wielä fiinimmästi Wäxiö. Wasta lukemalla uutisen, jossa tuo nimi esiintyy ja jossa puhutaan tunnetusta murhapolttojutusta, pääsee lukija ymmärtämään, että siinä mahdetaan tarkoittaa – Wääksyä. Mistähän mainitut lehdet tuon kummallisen ruotsinnoksen tämän supisuomalaisen paikkakunnan nimelle nyt owat keksineet, en tiedä. Tarkoitus mahtanee kaikissa tapauksissa olla koettaa sirotella sinne tänne suomalaisiin seutuihin ruotsalaisia nimiä, ehkä Isak Smedsin tuonnoittaisten tutkimusten mukaan, jotka, ellen muista wäärin, kertoiwat m.m. Impilahden ja Peräseinäjoen nimien jountuwan sostakin ruotsalaisesta alkuperästä.
Mutta kun kerran rupesiwat Wääksylle ruotsalaista nimeä keksimään, niin mikseiwät panneet sille jotakin wielä ruotasalaisempaa myoto kuten Wexiö, – sehän olisi ollut itse emämaasta kotoisin.
Turha waiwa muuten, sillä eipä taida Wääksy sen ruotsalaisemmaksi muuttua.

X.