lahti
1.2.1910 nro 18 sivu 3

Kunnanwaltuusto on jo Asikkalassakin. Kowin edistys menee meilläkin eteenpäin. Siitä woimme kaikki iloita. Kuntakokouksessa woi joku wähäpätöinen asia herättää huomiota, suuri asia unohtua. Esimerkiksi kysymys sikojen maantieltä poistamisesta saattoi kunnantuwan ja sen pihankin täyttymään asiaan innostuneesta yleisöstä, jota wastoin kysymys uuden kansakoulun prustamisesta tai kunnallisen lainan ottamisesta ei saanut montaakaan ihmistä kokoukseen lähtemään. Sitäpaitse moni asia tuli päätetyksi hywin wähällä asiantuntemuksella ja päättäjänä oli joku tilapäisyleisö joltakin kulmkunnalta. Toista on nyt kun on waltuusto, johon kuuluu jäseniä kaikilta pitäjän kulmilta. Joka asia woidaan nyt päättää asiantuntemuksella ja koko kunnan parasta silmällä pitäen. Tämän kirjoitaja pyytää onnitella Asikkalan kuntaa, että asiat oeat johtaneet näin hywälle tolalle.
Wltuustoon kuuluu jäseniä kustakin puolueesta nimitt. suomenmielisiä, perustuslaillisia ja sosialisteja. Kerrotaan että mainituista puolueista pitäisi olla yhtä monta kustakin. Mutta kutka sitte owat kuntamme arwoisat ”isät”? Ne owat: J. K. Pietilä, A. Paawilainen, M. Mäkinen, A. Konkonen, P. Tornio, J. K. Toukola, Nikkilä, K. Rouwala, A, Honkanen, Upola, H. Jaakkola, A. Mäkelä, J. G. Salmi, K. W. Linnomäki, W. Uotila, B. Ristola, W. Hawerinen, W. Wiitanen, Ruusunen, Siiwonen, Salminen, Lautinen, Laiho ja Sainio. Edellä mainitut waltuusmiehet pitiwät ensimmäisen kokouksena kunnantuwalla t.k. 23 p:nä, jolloin walitsiwat keskuudestaan puheenjohtajaksi kauppias B. Ristolan. Sihteeriksi walitsiwat talollisen A. Keisterin Kurhilan kylästä, jolle maksetaan toimestaan palkkaa 50 mk.’)
”Tästä nyt tie menewi, uusi ura aukenewi."

’) Waltuuston päätöksen julkaisee sihteeri paikkakunnan kolmessa lehdessä.