suomen_julkisia_sanomia
11.1.1858 nro 3 s. 4

[Ilmoitus]

Julkisella urakkahuutokaupalla, joka torstaina ensi helmikuun 4 p. kello 11 aa. p. pidetään sekä Hämeenlinnan läänin maakonttorissa ja Suomen sotakomisariaatissa että Jywäskylän järjestysoikeuden luona, tarjotaan wähimmänwaatiwalle seuraawain ”Suomi”-nimisen höyrylaiwan komennolle ensi wuotena tarpeellisten muonatawarain hankkiminen, nimittäin: 371 puutaa 10 naulaa ruiskorppuja, 82 puutaa 20 naulaa herneitä, 41 puuta 10 naulaa tattariryyniä, 82 puutaa 20 naulaa ohran- eli kauranryyniä, 115 puutaa 20 naulaa suolattua lihaa, 49 puutaa 20 naulaa woita, 12 puutaa 15 naulaa suoloja, 13 wedroa 75 tsharkkaa etikkaa ja 92 wedroa 40 tsharkkaa wiinaa: joka, ynnä muonan joko kerralla tahi tarwetta myöten ensi awowedellä lähettämisen welwollisuus komennon Anianpellon kylässä olewaan olopaikkaan, halullisille ostajille tämän kautta ilmoitetaan muistutuksella, että kelwollisesti wahwistetaan takaus tehtäwäksi otetun täyttämisestä on annettawa, jos lukuun woidaan ottaa tarjouksia, jotka myös täällä saadaan tehdä, waan sittenkin tulewat keis. senaatilta tutkittawiksi. Helsingissä, Suomen sotakomisariaatissa tammikuun 4 p. 1858.
C. A. Krook.
Herman Crohns.

suomen_julkisia_sanomia-2
22.2.1858 N:o 15 s. 4

[Ilmoitus)

Julkisella urakkahuutokaupalla, joka maanantaina ensi maaliskuun 1 p. kello 11 aamup. pidetään sekä Jywäskylän kaupungin järjestysoikeudessa että Anianpellon kylässä Asikkalan pitäjää, tarjotaan wähimmänwaatiwalle hankittawaksi 700 syltä kuiwia ja tawallisia hywiä mänty- eli seka halkoja, jotka tänä wuotena tarwitaan ”Suomi” nimisen höyrylaiwan kulkua warten ja joista 350 syltä on hankittawa Jywäskylään ja sama määrä Anianpeltoon; tästä hakomäärästä on 150 syltä ladottawa kumpaisenki paikan laiturin wiereen ennen kulun alkamista, ja toinen puoli wäylän ääreen laiwan päälikön määräämälle paikalle, josta urakkamiehen sittemin tulee sen kulettaa tarpeen mukaan höyrylaiwaan; joka halullisille täten ilmoitetaan muistutuksella, että kelwollinen takaus tehtäwäksi otetun täyttämisestä on annettawa, woidaanko lukuun ottaa tarjouksia, jotka Suomen keis. senaatin tutkittawiksi annetaan. Hämeenlinnan maakonttorista, helmikuun 11 p. 1858.
Herra Kuwernörin ja Ritarin Paroni Rehbinderin poisollessa:
Kuwenöriwiran puolesta:
D. G. Utter.
U. W. Lindeström.

suomen_julkisia_sanomia-3
9.9.1858 nro 67 s. 4

[Ilmoitus]

Julkisessa huutokaupassa, jota maanantaina 27 p. tulewaa syysk. k. yksitoista e. puolip. asianomainen kruununnimismies pitää Anianpellon kylässä Asikkalan seurakuntaa, tulee enimmän maksawalle myötäwäksi seuraawia ”Suomi”-nimisellen höyrylaiwalle, miehistön tarpeeksi tämän wuoden meriliikkeen aikaan, tarpeen ylitse hankituita muona-tarpeita, nimittäin 114 puutaa ruiskorppuja, 27 puutaa herneitä, 13 puutaa tattari-kryyniä, 27 puutaa otrakryyniä, 35 puutaa suolattua lihaa, 16 puutaa woita, 4 puutaa keitto-suolaa, 31 wedroa wiinaa ja 5 wedroa ätikkätä; joka halullisillen ostajoille täten julistetaan, ilmoittamalla että tarjoelewat tuleewat asianhaarojen mukaan kohta tutkintoon ja suostumukseen toimitettawiksi. Helsingistä, Suomen sotakomissariaatista, 27 p. elok. 1858.
C. A. Krook.
Herman Krohns.