suometar
23.4.1858 nro 16

Päijänteen ja Wesijärwen wälille tehtäwän kaiwannon mahdollisuutta antaa Hallitus par’aikaa tutkia, niikuin seuraawa kirjoitus, annettu Hollolassa huhtikuun 10 p., likemmin selittää. ”Äskettäin ruwettiin täällä mittaamaan Wesijärwen syvyyttä Anianpellosta Lahteen ja myös Lahdenpohjaan. Esivalta näyttää tahtowan tietoa, jos Wesijärwestä woi kulkea isommat höyrylaiwat, että sitte taitasi ruweta kaiwattamaan kanaalia Wääksyyn, Päijänteen ja Wesijärwen wälille, joka wäli onki aiwan lyhyt, jottei siihen sanota tarwittawan kuin yksi ainoa wesiportti. Jos nyt Wesijärwi hawaitaan tarpeeksi asti sywäksi laiwan kululle*), niin johtatettais rautatie Hämeenlinnasta tahi Janakkalasta Wesijärwen Lahdenpohjaan eli Lahteen - eikä Anianpeltoon, niinkuin ensinnä aikomus oli. Arwattawasti tulisikin rautatie Hämeenlinnan ja Anianpellon wälillä maksamaan toista— wertaa enemmän kuin Janakkalan ja Lahdenpohjan wälillä, kuin edellämainittu wäli on julman mäkistä ja sopimatonta rautatien rakennukselle, waan Lahdenpohjaan sitäwastaan tasanen laakio on paljo lyhempi matka. Mutta kuin suorin tie Hämeenlinnan ja Wiipurin wälillä menee Hollolan pitäjän Lahden kylän läpi, niin olis rautatiellä Hämeenlinnasta Lahteen (Wesijärwen rantaan) se etuisuus, että siitä sais edespäin yhtäsuoraan jatkaa tietä Wiipuriin wähiäkään mutkia tekemättä. Pääsisihän siitä waltiokassa edes muutamalla sadalla tuhannella hopearuplalla wähemmällä. - Waan mitäs tässä meidän puheemme auttaa; tutkikööt waan asianomaiset, mikä olis esiwallalle etuisampi ja maakunnalle hyödyllisempi!”

Joannes.


*) Ei Wesijärwessä laiwankulkupaikalla olekaan niin ahdasta ja matalaa paikkaa kuin Päijänteessä Pulkkilan salmi ja Jywäskylän salmi, Päijänteen ja Jywäsjärwen wälillä; mutta kuitenkin kulkee näissä salmissa nykyinen siellä olewa iso höyrywa ”Suomi”.