suomen_julkisia_sanomia
23.9.1858 nro 71 s. 4

[Ilmoitus]

Julkisia ja laillisia julistuksia.
Höyrylaiwa ”Suomen” purjehtimisjärjestyksestä Hämeenlinnan läänin kuwernööri-wirasto ilmoittaa k. Senaatin päättäneen, että
1:ksi Höyrylaiwan järjestyksellinen kulku Sysmän, Judinsalon ja Jämsän walkamiin taukoaa 15:nnestä p. tätä kuuta, ja
2:ksi järjestykselliset matkat Jywäskylän ja Anianpellon wälillä tuleewat niin-ikään herkeämään 5:ntenä p. lokak., markkinoiden päätettyä wiime mainitussa kylässä; jonka jälestä tänä vuonna höyry-aluksella ei saa kuljettaa muuta kuin kauppa-tawaroita ja metsäntuotteita. Täksi purjehtimisen loppu-ajaksi wuotta kuletus-hinta myös on alennettu: jauho-kulista 25:teen kopeikkaan, suola-tynnöristä 15 kop. ja kannusta märkiä tawaroita 3:een kop. hop.